Hỗ trợ gọi ngay: 090 678 5159

TUYỂN DỤNG

Thợ phụ cơ khí

23/07/2019

- Phụ mài, cắt, chấn các sản phẩm về tủ điện, thang cáp, máng cáp,... 
- Sử dụng các loại máy công cụ để mài các mối hàn sao cho có thẩm mỹ.
- Làm theo yêu cầu của cấp trên

Thợ hàn CO2

22/07/2019

Hàn các sản phẩm về tủ điện, thang cáp, máng cáp,... Sử dụng máy mài để mài các mối hàn sao cho có thẩm mỹ.

Scroll